VERON A63
Friese Wouden
____________

Up
Bijeenkomst
Wintertijd
QRP
Elfstedencontest

 

VERON afdeling Friese Wouden
Afdelingsblad 'CQ Friese Wouden'

Elfstedencontest

PI4EME goes Workum

door PA3BHS

Zoals ook voorgaande jaren het geval was, is een ploeg van de afdeling Friese Wouden op zondag 16 november naar Workum getrokken om deze Elfstedenstad in de lucht te brengen.

De voorbereiding nam weer enkele dagen in beslag, Germ Kijlstra - PA3DIW stelde evenals vvorig jaar weer en contestbus beschikbaar. De heer Kastelijn, directeur van de Grasdrogerij stelde de locatie weer beschikbaar, de heer Visser van de grasdrogerij offerde een deeel van zijn vrije zondag op om ons toegang tot de locatie te verschaffen. Daarnaast stelde Kor - PAoKDV een computer met contestprogramma (in het Fries) beschikbaar en Jan - PA3AJF stelde een 80 meter antenne en tuner beschikbaar.

Daar Hans - PAoJLS en Kor - PAoKDV niet in de gelegenheid waren, stelde zich wat 'fris' bloed beschikbaar. Dit jaar waren Jan - PDoSDO, Jelle - PD1AFL en Jan - PDoSBI en ondergetekende Kees - PA3BHS van de partij.

Zondag om 7.00 uur werden de operators bij Jan PDoSDO opgehaald. Om ongeveer 8.00 uur stonden we aan de poort bij de grasdrogerij in Workum. Er was al veel aktiviteit rond Workum, het leek wel of er een of andere viswedstrijd aan de gang was, want overals langs het water zaten of liepen er hengelaars rond.

Na een telefoontje naar de heer Visser van de grasdrogerij konden we naar binnen. De bus werd weer onder aan de 60 meter hoge schoorsteen geplaatst waarna de antennes werden opgehangen. Voor 2 meter een Spertop op 60 meter hoogte en voor 80 meter een G5RV als inverted Vee op 35 meter hoogte.

Dit jaar hebben de via een touw de kabels naar 60 meter hoogte opgehesen, dit ging sneller naar vorig jaar zodat we om goed 10.00 uur al klaar waren om de zaak te testen.

We hoorden diverse Duitse repeaters, dus dit was een goed teken. Tijden de contest hebben we op 2 meter onder andere stations uit Zeeland gewerkt. Ik denk dat we het station met de hoogste antenne wren tijdens de contest. We denken er over om volgend jaar een horizontale rondstraler te gebruiken omdat dit voor DX meer gebruikelijk is.

Het leuke was dat stations rond uit Amsterdam sterker waren dan stations uit bijvoorbeeld Drachten, dit had te maken met het vrije uitzicht over het IJsselmeer.

Bouke PAoZH, had aangeboden om met zijn bus ook een stad te bemannen indien een stad niet bezet was, vorig jaar was IJlst niet vertegenwoordig en dit jaar leek het er ook op dat op HF Ijlst niet in de lucht zou komen. We waren dan ook blij dat Bouke vanuit IJlst QRV was.

Indien je volgend jaar oook vanuit een van de steden wilt meedoen, neem dan even contact op met de roganisatie van de Elfstedencontest (PA2IPP). Hij kan dan de lege plekken aangeven zodat de capaciteit goed verdeeld is.


v.l.n.r.: PDoSDO, PD1AFL em PDoSBI

Op HF hebben we ongeveer 50 stations gewerkt en op 2 meter een 70-tal stations. Ik hoop in ieder geval dat we alle stations die meegedaan heben aan een 'stempeltje' hebben geholpen.

Tot volgend jaar of tot ziens tijdens de schaatstocht.

Kees PA3BHS