VERON A63
Friese Wouden
____________

Up
Van het bestuur
FRM 2001
Velddag VHF 2001
Oan 'e Redaksje
SSB Ronde
A63 PACC nr 1
Ant.verlengspoel
HAM Links

 

VERON afdeling Friese Wouden
Afdelingsblad 'CQ Friese Wouden'

Velddag VHF 2001

door PAoKDV

Op 2 en 3 juni 2001 (pinksterweekend) vond de jaarlijkse velddagcontest plaats op HF en VHF. Ook de VERON Friese Wouden was dit jaar weer van de partij, ondanks het vreselijke weer! Tjeabele Hoekstra - PE1HJP heeft de organsiatie dit jaar op zich genomen. Er waren activiteiten op 2m en op HF. De locatie was een weiland ten zuiden van Nieuwehorne en ten oosten van Heerenveen, in de Tjongervallei, locatorvak JO32AW. Deze locatie was beschikbaar gesteld door Siebe Hoekstra, broer van PE1HJP.

De voorbereiding

Op woensdag 30 mei werd een voorbereidende vergadering gehouden in dorpshuis 'De Buorskip' in Beetsterzwaag. Op zaterdagmorgen 2 juni werd begonnen met de opbouw van het station. De onderkomes bestonden uit een reportagecaravan van de HOS/HZBO en een vrachtwagen. Als stroomvoorziening stonden twee aggregaten tot onzer beschikking, een gezamelijk vermogen van zo'n 4kW.

Er stond veel wind, en we kregen die wind direct al tegen. De beoogde antennes op 2m bleken in een dermate slechte staat (baluns), dat er besloten moest worden om een andere antenne te zoeken. Kor - PAoKDV kon een 10 el. KLM beam beschikbaar stellen, die werd gehaald. Ondertussen was de mast die Ad - PA3BAD beschikbaar had gesteld al voorzien van een toppijp en rotor. De KLM-beam werd erin gemonteerd en de SWR werd liggend gemeten. 1 op oneindig!. Het bleek dat de connector van de BICC kabel in de caravan tijdens een vorig evenement verkeerd aan de kabel was hergemonteerd. Na deze op de juiste wijze te gemonteerd, was de SWR 1:1,3. Het voedingspunt van de FD4 voor HF was inmiddels ook aan de mast gemonteerd en voorzien van kabel. Met behulp van een tractor het kuilsnijder werd de mast door Siebe omhoog gebracht, terwijl de rest van de manschappen aan de tuien stonden. Daarna werd de tweedelige mast verder omhoog gelierd. Tijdens dit lieren bleek een kabel klem te komen, met als gevolg een afgerukte connector op 2m! De zaak werd weer teruggelierd en met behulp van de tractor neergelaten. Er waren gelukkig reservekabels. Deze werden gemonteerd en getest en de mast werd weer omhoog gebracht en nu met meer succes!

De Contest

Om 4 uur 's middags startte de contest. De eerste uren werden ingevuld door Henk - PD2HDX en Auke - PD2AWD. Ook was jan Hanse uit Hoorn gearriveerd, die zijn antieke vliegruigset op HF, o.a. met Ab - PA3GEX ging testen. Er was veel activiteit uit Frankrijk en Belgi. Ook Denemarken werd in het begin van de contest veel gewerkt.


Een overzicht van het velddagstation PI4EME

Wat we wel merkten is, dat het ruisgetal van het station aan de hoge kant was. We werden beter gehoord dan we zelf hoorden. In de avonduren nam Kor - PAoKDV de microfoon over tot in de kleine uurtjes. Daarna was het de beurt aan Tjeabele - PE1HJP en Tamme - PA3GJD. In de ochtenduren was het weer de beurt aan Henk en Auke, maar al gauw bleek het ruisniveau veel lager dan gewoonlijk. De SWR meter gaf ver in het rood aan. Na enige speurwerk aan connectoren kon niets worden ontdekt en bleef er maar n ding over: mast naar beneden. Omdat er niet veel activieit meer te beleven was en het bijzonder guur weer was, werd besloten om de activiteiten te beindigen. Het gevolg was, dat Jan - PE1RYN en Jelle - PD1AFL, die net waren gearriveerd om te gaan contesten, daar geen kans meer voor kregen.


Links de QRP's en XYL van PAoKDV, bij en in de vrachtwagen (vlnr) PD2AWD, PE1RYN, PD1AFL en PD2HDX

De ramp

Er stond een behoorlijke wind en het strijken van de mast ging niet probleemloos. Tijdens de laatste fase van het kantelen werd de controle over het geheel veloren en kwam de mast in een vrije val ten gronde! Resultaat: een ontzet mastdeel en een beam en elementen in alle bochten!

Deze laatste mag dan ook gerust als verloren worden beschouwd! Vroeg in de middag was alles weer opgeruimd en keerde iedereen weer huiswaarts, met een kater van het debacel!

Evaluatie

Woensdag 31 mei werd er nagesproken over dit evenement en alles wat er mis ging. Het was een goede leerschool voor de volgende contest. Een betere voorebereiding en taakverdeling is nodig, zodat er minder verrassingen te verwachten zijn. In het eerste weekend van september is het plan om mee te doen aan de HF veldagcontest in SSB en mogelijk de 2m contest. In het verschiet liggen verder de Friese Elfsteden Contest, halverwege november, op 2m en 80m vanuit waarschijnlijk ons stek in Workum.

Resultaten

De resultaten van de 2m velddagcontest waren opzich niet zo slecht: met 63 geldige QSO's werden 11929 km overbrugd, een gemiddelde van 189 km per vebinding. De grootste afstand was GM4AFF met 693 km. Tot zover de velddagcontest 2001.

Vervolg

Ook zin om eens mee te doen aan n van de de genoemde contesten? Neem dan contact op met pe1hjp@hetnet.nl

73, Kor - PAoKDV